Barwa i Broń | www.Figus.pl - figurki do sklejania
Przeglądasz kategorię: Barwa i Broń

Polskie Orły Wojskowe 1914-1918 cz. 2.

Kolejny odcinek historii polskich orłów wojskowych podczas Wielkiej Wojny 1914-18. Po omówieniu w części pierwszej przedwojennych formacji paramilitarnych w Galicji link przechodzimy do jednostek podległych Armiom Państw  Centralnych, w tym Legionów Polskich. Jednostki wojskowe Państw Centralnych Wśród Państw Centralnych główną rolę odgrywali dwaj zaborcy – Austro-Węgry i Prusy. W Austriackiej Galicji powstały formacje paramilitarne z których sformowano Legiony. Niemcy zaś, chcąc pozyskać, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego, rekruta z zajętych terenów należących do Rosji utworzyli Królestwo Polskie Aktu 5 listopada i zaczęli tworzyć Polska Siłę Zbrojną (Polnische Wehrmacht). Zarówno Legiony jak i PSZ zostały wykorzystane, wbrew intencjom zaborców, do wzmocnienia polskich dążeń niepodległościowych. Zdjęcie – Wikipedia Legion Wschodni Legion Polski powstał we Lwowie w 1914 roku. Jego żołnierze zostali szybko włączeni do Legionów. Bardzo interesujące są dwie odznaki Legionu Wschodniego. Pierwsza o wysokości 38 mm, wykonana z blachy cynkowej, to orzeł o skrzydłach opuszczonych ku dołowi, niesymetrycznych, z nadmiernie zróżnicowaną długością piór. Drugiego z kolei orła, nieznacznie mniejszego, wykonano z grubej, posrebrzanej mosiężnej blachy. Przedstawia on orzełka bez korony, siedzącego na stylizowanej tarczy o niespotykanych formach, ze skrzydłami, złożonymi z czterech warstw coraz to dłuższych piór, skierowanymi wyraźnie na boki. Odznaki Legionów W II Brygadzie Legionów noszono orły typu strzeleckiego, ale można było spotkać tutaj również tzw. orła karpackiego. Ta odznaka o wysokości 37 mm bita była we Wiedniu z blachy mosiężnej, niekiedy posrebrzanej i wyraźnie przypominała swój pierwowzór, tj. orła kadrowego, różniąc się jedynie kształtem głowy, szyi i układem piór. Ułani nosili całkiem inne odznaki, co było zapewne związane z ich wysokimi czapkami. Szwadron ułanów II Brygady, późniejszy 2 pułk ułanów legionowych, odznaczał się orłem z posrebrzanej blachy mosiężnej o wysokości 103 mm. Niestety, jego korona bardzo łatwo łamała się. W szponach trzymał on poprzeczną listewkę, do której przynitowano oksydowaną tarczę amazonek wykończoną girlandą z liści lauru i dębu, przewiązaną wstążką. Na rogach tarczy znajdowały się sześcioramienne rozetki,...

Polskie Orły Wojskowe 1914-1918 cz. 1.

Orzeł to znak Wojska Polskiego od czasów Piastów. Podczas rozbiorów różne organizacje, stowarzyszenia dążące do niepodległości siłą rzeczy obierały go sobie za zaszczytny znak i godło. Zobaczmy jak znaki formacji paramilitarnych w 1914 roku dały początek odrodzonemu orłowi wojskowemu. Najpierw jednak odrobina historii i geopolityki. W przededniu Wielkiej Wojny Komplikująca się w 1912 roku sytuacja polityczna w Europie wyzwoliła wśród Polaków nadzieje na konflikt zbrojny między państwami zaborczymi. W polityce polskiej wykształciły się wówczas trzy orientacje i postawy. Narodowa Demokracja trwała przy koncepcji współpracy z Rosją, zamierzając tworzyć polskie oddziały wojskowe (późniejszy Legion Puławski), ale koncepcja ta nie znajdowała zbyt wielu zwolenników. Odmienne stanowisko zajmował J. Piłsudski, stojący na czele PPS „Frakcji Rewolucyjnej”. Obóz ten opowiadał się za podjęciem próby odzyskania niepodległości w oparciu o Austro-Węgry, gdzie ośrodkiem jednoczenia miała być Galicja, obszar o największej autonomii z możliwością tworzenia organizacji paramilitarnych i prowadzenia działalności politycznej. Trzecią orientację polityczną tworzyła z kolei rewolucyjna lewica, która wyrażała przekonanie, że problem polski rozwiąże zwycięstwo rewolucji proletariackiej. Józef Piłsudski w mundurze strzeleckim 1914 W 1914 roku, a więc w momencie wybuchu I wojny światowej, problem niepodległości Polski na arenie międzynarodowej praktycznie nie istniał. Nie był podejmowany przez mocarstwa, które obawiały się reakcji Rosji i traktowały sprawę polską jako wewnętrzny jej problem. Formacje paramilitarne z Galicji Mimo wszystko doszło wówczas do utworzenia sił zbrojnych, opartych w głównej mierze na kadrach takich organizacji galicyjskich, jak Związek Strzelecki, Polskie Drużyny Strzeleckie, Drużyny Bartoszowe i Drużyny Polowe „Sokoła”. Odznaka Związku Strzeleckiego Odznakę bojową Związku Strzeleckiego, zwaną orłem strzeleckim lub też kadrowym, zaprojektował jeszcze w 1913 roku Czesław Jarnuszkiewicz, wzorując się na oryginale z czasów Królestwa Polskiego. Orzeł ten, będący wzorem dla wielu późniejszych, został w porównaniu do pierwowzoru zmniejszony do wysokości 40 mm i usunięto z niego koronę. Na jego wewnętrznej tarczce umieszczano literę S, a później także L, niekiedy ryto numery pułków. Orzełek Strzelecki z literą...

Polandy i inne oznaki PSZ na zachodzie

Zapraszam do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat oznak żołnierzy polskich na Zachodzie. Często docierają do mnie pytania modelarzy o możliwość zakupienia kalkomanii z oznakami „Poland” dla Polskich sił zbrojnych na Zachodzie. W wielu figurkach Adalbertus są dołączone kalkomanie z takimi oznakami, i modelarze są zainteresowani zakupem tych oznak poza zestawem z figurką. Zdecydowałem się nie stawiać więcej oporu żądaniom rynku, i pierwszy taki zestaw oznak jest już dostępny w naszym sklepie Adalbertus. Skorzystam też z okazji do przybliżenia historii stojącej za pojawieniem się tych oznak. Oznaki Poland Zanim opowiemy o oznakach „Poland”, zatrzymajmy się na chwile przy ich brytyjskich odpowiednikach.. Brytyjski shoulder title Pierwowzorem oznak Poland są oznaki „shoulder title”, pasek z nazwą jednostki noszony na ramieniu, typowy dla wojska brytyjskiego i kolonii. Armia brytyjska jest zorganizowana w ten sposób, że podstawową jednostką taktyczną jest batalion. Batalion jest formowany przez pułk, który jest jednostką mobilizacyjną.  Oznacza to, że formuje on bataliony, które do działań bojowych są przydzielane do brygad. Brygady mogą operować samodzielnie lub w ramach dywizji. Uzupełnienie dla batalionu przychodzi prawie wyłącznie z macierzystego pułku. Istnieje silna więź w ramach tej jednostki, wyróżniająca każdy batalion spośród innych pododdziałów brygady i dywizji. Nazwa batalionu to np. 1st battalion 2nd King Edward VII’s Own Gurkha Rifles lub 1st Royal Sussex. Oznacza: 1 batalion 2 własnego Króla Edwarda VII Pułku Strzelców Gurkha lub 1 batalion Królewskiego Pułku Hrabstwa Sussex. Obydwie te jednostki weszły w skład 7 Brygady w 4 Indyjskiej Dywizji wysłanej do szturmu Monte Cassino (a było to jedyne miejsce którego dywizja nie zdobyła szturmem). Oznaki Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. U góry widoczny napis Poland na metalowym shoulder title Tradycje pułków brytyjskich sięgają końca XVII wieku. Dla każdego młodego oficera angielskiego oznaka elitarnej jednostki kawalerii lub pułku Ghurka to niezwykły przywilej i początek świetnej kariery. Więź i duma jednostki (esprit de corps) przepełniała także szeregowych i podoficerów. Ku...